LOME

Vas Lome je ena od vasi krajevne skupnosti Črni Vrh. Po terenu je zelo razgibana. Leži na nadmorski višini od 645m- Podjesen pa vse do 850m- Grižar. Tu se tudi nahaja smučišče Javornik ki pa sega vse do n.v. 1220m –Dedni vrh, poleg pa se še malo više dviga Javornik 1240m. Tu je tudi razgledni stolp od kjer je zelo lep pogled na Lome in skoraj pol Slovenije, saj se ob lepem vremenu vidi vse od Istre pa do Triglava.

lome
Za nas vaščane je vas tako velika, da smo jo razdelili na dva dela in sicer Zgornje Lome in Spodnje Lome. Hiše so razsejane po vseh gričkih in kotlinicah, najbolj oddaljeni sta med seboj približno 3km zračne linije. Sama vas šteje 38 hiš , od tega je nekaj vikendov, nekaj pa jih sameva. Nekaj več hiš je v Spodnjih Lomeh, kjer je v zadnjem času zrastlo kar nekaj novih. Moram omeniti da tudi naraščaj kar pridno uspeva, saj vsako leto zraste kak nov Lomčan ,če ne kar dva. Ljudje v vasi se večinoma preživljajo z zaposlitvijo v bližnjih krajih, imamo nekaj obrtnikov in pa seveda tudi turizem, ki pa je predvsem odvisen od matere narave. Z kmetijstvom pa se profesionalno ukvarja le še bolj malo kmetij. To so večinoma velike kmetije ki jih je le še za vzorec. Ostali pa imajo to bolj za nujo nekateri pa za preživljanje prostega časa. Saj na tako razgibanem terenu zelo težko preživiš le z kmetijo. Imamo tudi nekaj znamenitosti po katerih so morda nekaterim Lome bolj znane.
V hišni s št.14 se je 2. septembra 1819 rodil pravnik in jezikoslovec Matej Cigale, potem je tu še Tomincovo brezno, ki ga je raziskovalo že nekaj jamarjev.