STRMEC

Strmec (1000 m) je razpotegnjen zaselek na robu Črnovrške in Colske planote in je mejnik med občinama Ajdovščina in Idrija. Strmec leži levo na prevalu med Črnim Vrhom in Colom. Najvišje ležeči predel Strmca je Čelkov Vrh (1106 m), ki leži tik nad Črnim Vrhom. Vrh je gol in čist.

Na robu stojita obe skalni gmoti Mala in Velika peč. Na slednji so pred leti mladi fantje iz Črnega Vrha in okolice postavili drog za zastavo, ki je v prejšnji državi vedno plapolala v vetru ob vsakem takratnem Jugoslovanskem prazniku. Tik ob drogu je bilo zaletišče za zmajarje od katerega pa so danes ostale le sledi. Ob Veliki peči je domačija nekdanjega Petra Furlanovega, ki je lepo obnovljena in ima ponovno stalne prebivalce, ki pa se žal v današnjem času morajo spopadati s tem, da nimajo urejenega dostopa do svojega doma in to je pokazatelj kako daleč je zaselek od matične občine. Kljub vsemu pa sta na Strmcu tudi mladi družini z šoloobveznimi otroci in se za prihodnost tega zaselka morda le ni bati.