OGROMNO OBLJUB, REALIZACIJE PA NI

Vaški trg v Črnem Vrhu, v letu 2014. Nekateri so mnenja, da bo tak tudi leta 2040.

Še preden se je svet krajevne skupnosti konec novembra sestal v Črnem Vrhu, so se odpravili v Idrijo, do župana. Razlog za obisk je bilo nezadovoljstvo članov krajevne skupnosti, saj številni projekti stojijo, nekateri pa se k realizaciji pomikajo zelo počasi. Kaplja čez rob pa je bila informacija iz občinske hiše, da je svet KS Črni Vrh neangažiran.
A vse se začne z vljudnostjo. Po prijaznem pozdravu župana Bojana Severja je člane sveta KS najprej zanimalo, v kateri fazi je projekt kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava v Črnem Vrhu. Župan je dejal, da je na ta projekt vezanih več del; od celostne ureditve vaškega trga, ki vključuje osrednji trg, parkirišča, prehoda za pešce in avtobusno postajo, pa do celostne ureditve “odvodnjavanj” zalednih vod od Trebč, mimo Črnega Vrha do Predgriž. Raj za ljubitelje razpokanega asfalta na vaškem trgu bo tako ostal vsaj do trenutka, ko se bo eden od lastnikov parcele, kjer naj bi stala čistilna naprava, strinjal, da jo postavijo tja. Ker pa se to najbrž ne bo zgodilo, so člani sveta KS Črni Vrh že pridobili ustna soglasja lastnikov drugih parcel. Vseeno pa v letu 2017 še nebo večjih del, saj so v osnutku proračuna za 2017 predvidena le sredstva za ponikalni preizkus, idejni projekt čistilne naprave in izdelava dokumentacije.

Luknje v asfaltu niso redkost.
Luknje v asfaltu niso redkost.

Težave pa niso le v Črnem Vrhu, ampak tudi v Grižah in Lomeh, kjer še nimajo vodovoda. Že pred leti se je govorilo o vodovodni povezavi za zaselek Griže iz Godoviča, a se je projekt izjalovil, za vas Lome pa sploh ni načrtov. Sicer pa je po besedah Nataše Kumar iz občine Idrija vodovodno omrežje v Črnem Vrhu v zelo slabem stanju in bo na tem področju treba napraviti še veliko.
Močno v nos članom KS Črni Vrh so šle tudi sanacije lokalnih cest po celotni krajevni skupnosti, saj je bilo v preteklih letih v proračunu kar nekaj poti predvidenih za sanacije, a do realizacije nikoli ni prišlo. Vrstnega reda, katere poti se bo v občini saniralo prej, kot ostale, pa ni. Prav tako ni bankin na cesti Črni Vrh – Zadlog, ki jih obljubljajo že od poplav 2010 in avtobusne postaje v Predgrižah, ki je na papirju že kar nekaj let. KS je že pisala ustreznim službam, a odgovora do danes še ni prejela.
Razred zase so tudi ekološki otoki po vseh vaseh. Zabojniki za smeti so že skoraj povsod, a urejenih otokov ni. Svet KS mora po besedah župana preveriti možnosti o odkupih zemljišč in se o tem pogovoriti s Komunalo.
Več let trajajoča zgodba je tudi ureditev pokopališkega zidu, pa rušitev lesene barake za kulturno dvorano, namembnost prostorov in igrišča nekdanjega vrtca, pešpot do doma starejših in smiselna ureditev območja Suhi potok. Čisto sveže delo, ki ga krajani lahko vidimo, pa je postavitev dveh »ležečih policajev« v Predgrižah.
Nova, varnejša pot mimo šole, o kateri svetniki KS govorijo že najmanj od septembra 2013, pa je jeseni dobila makadamsko podobo, a še ni označena s prometnimi znaki, kar med nekaterimi starši zbuja začudenje. Asfaltirali naj bi jo v letošnjem letu istočasno, kot bodo asfaltirali pot do smučišča Ski Bor. Ali bo to še ena izmed nerealiziranih obljub, pa bo pokazal čas.

Lovrenc Habe