Markacisti Posočja sestankovali v Črnem Vrhu

Markacija.

V soboto, 6. januarja smo se v Črnem Vrhu zbrali markacisti Posočja. Domače planinsko društvo Javornik je namreč prvič organiziralo letni Občni zbor markacistov združenih v meddruštveni odbor planinskih društev Posočja. V MDO PD Posočja so planinska društva Bovec, Kobarid, Tolmin, Podbrdo, Valentin Stanič Kanal, Nova Gorica, Brda, Ajdovščina, Križna gora Podkraj, Idrija, Cerkno in Javornik Črni Vrh. Kar obsežno področje, od tega kar veliko visokogorja. Od aktivnih 50 markacistov se nas je v Črnim Vrhu zbrala dobra polovica.

Markacisti Posočja sestankovali v Črnem Vrhu.

Delo markacistov je predvsem urejanje planinskih poti in dokumentacije o poteh v društvu. Naloge in dolžnosti markacistov so zapisane v Zakonu o planinskih poteh. Vseh planinskih poti v Sloveniji je za okrog 11.000 km in so vpisane v Kataster planinskih poti. Vsako društvo skrbi za poti na svojem področju. Naše društvo vzdržuje 35 km poti.

Prostor za naše druženje nam je omogočila Gostilna Metka. Po jutranji dobrodošlici smo se odpravili na ogled Vojnega muzeja pri Ivanu Rudolfu. Po povratku pa smo pričeli z uradnim delom druženja. Predvsem smo pregledali delo po društvih v letu 2017 in pripravili načrte za prihajajoče leto. Veliko dela nas čaka v letu 2018. Imamo namreč veliko poti po drugi strani pa nekoliko manj markacistov. V nekaterih društvih jih že kar primanjkuje. Veliko je visokogorskih poti, ki zahtevajo še več energije, veliko škode so nam povzročili vremenski pojavi. Tako, da bo potrebno tudi sodelovanje med društvi.

Tokrat smo bolj govorili, naslednjič se bomo srečali že na kakšni akciji zunaj v hribih.

Zapisal in fotografiral Marko Rupnik, PD Javornik

Srečanje je potekalo pri Metki.