Kakšne dogodke si želite v Črnem Vrhu? Dobili smo 209 vaših odgovorov!

KUD Sloga je v začetku leta pripravila spletno anketo, v kateri so krajane od blizu in daleč spraševali, s katerimi dogodki so zadovoljni in kakšne dogodke si še želijo. Dobili so kar 209 odgovorov.

Krajani pogrešajo koncerte znanih slovenskih izvajalcev.

Vse odgovore so prebrali na občnem zboru društva januarja. Na vprašanje, katero kulturno-umetniško delovanje vam je najbolj blizu, je največ ljudi odgovorilo »petje.«  Sledili so uprizarjanje, fotografiranje, postavljanje razstav ter ples. Nadaljevali so z vprašanjem, katero kulturno-umetnostno udejstvovanje v Črnem Vrhu najbolj pogrešate. Odgovori so bili presenetljivi; ljudje najbolj pogrešajo ples, sledi izobraževanje za mlade in gledališke igre ter razstave. Veliko ljudi je tudi zapisalo, da ne pogrešajo ničesar, saj je ponudba dogodkov pestra. Prej omenjeno vprašanje je bilo odprtega tipa, kar pomeni, da so ljudje sami zapisovali svoj odgovor. Tako so v društvu dobili še naslednje predloge: skupinsko pisanje umetnostnih besedil, druženje, šport-joga, vaje za gibljivost, opravljanje po hišah, potopisna predavanja, revije z dogodki v Črnem Vrhu, žure, Inventuro in skeče. Dobili so tudi nekaj opomb, da bolj kot število in pestrost prireditev, manjkaj publika. To dokazuje tudi podatek, da je bilo od 209-ih ljudi kar 87% zadovoljnih s številom prireditev, 81% s pestrostjo prireditev in 77% z oglaševanjem.

Krajanom so všeč razstave in delavnice.

Nato so krajani odgovorili na splošno in hkrati najbolj pomembno vprašanje: kaj bi si želeli glede prireditev? Več kot tretjina ljudi je zapisala, da je sedaj že vse dobro. Odgovori, ki so se ponavljali, so bili: čim več publike, več žurov in veselic, prireditev za mlade, plesnih prireditev  (plesni večeri, učenje plesa, ples na sodobno glasbo), več gledaliških predstav (tudi monodrame, stand-upi, stare dobre igre, gostovanja) in več kino predstav.  Posamezniki pa so zapisali, da si želijo staro dobro Inventuro, kaj-kar še ni bilo, debatne večere, več gostovanja drugih društev, boljših prostorov, več finančne pomoči iz občine Idrija, tečaj igranja kitare, več obveščanja krajanov, srečanj z vidnimi kulturnimi, znanstvenimi in  političnimi osebami, kakšna predstavitev knjige, predavanja,silvestrovanje, vaje za šport, koncert na prostem, dogodki za otroke, tekmovanje v eksanju žganic ter literarne večere. Posamezniki si želijo tudi več ustvarjalnih delavnic za otroke, koncerte odličnih glasbenikov – domačih in tujih, kakšen muzikal, malo več zabavnih prireditev in plesa ter delavnice izdelovanja domačih proizvodov, kot so pletenje košar, pintarstvo, kuhalnice in grablje, štrikanje, izdelava skute, sira, jogurta, grškega jogurta, stare kulinarike, starega načina konzerviranja, izdelave čistil, življenja brez odpadkov ter svetovalnice na tem področju.

Krajani spodbujajo domačo gledališko skupino, radi bi še več STAND UP-ov.

Eno vprašanje se je nanašalo tudi na dvorano, ki bo, če bo vse tako kot mora biti, letos dobila novo streho. Kaj si želite v njej? Odgovori so bili konkretni: novo streho, platno, boljša osvetljava za dogodke, ki se odvijajo v dvorani (ne na odru), osvežitev sten, da bi bilo bolj toplo – učinkovitejše ogrevanje, ozvočenje, prenova zaodrja,  vhod v dvorano za invalide in starejše, gretje v WCjih, renoviranje sten in posodobitev predprostora.

V KUD Slogi jih je zanimalo tudi, kateri dogodki so med krajani najbolj poznani. 85% ali več ljudi je odgovorilo, da poznajo pustovanje za otroke, foto natečaj, Bernardov večer, Stand UP, Krajevno pevsko revijo, Kino za luno ( kar 98%), Gledališke igre (97%), otvoritev lučk (97%) in Časopis Sloga. Najmanj poznan pa je amaterski slikarski ex-tempore (57%), Bralni krožek (73%) in Kulturni krožnik (73%).  Ljudje so kot najboljše prireditve (izmed 26-ih, kolikor so jih organizirali lani) označili gostovanje Stand up komikov, Kino za luno, krajevno pevsko revijo, igre B’K Teatra, pustovanje za otroke in otvoritev vaških novoletnih lučk. Nekaj ljudi je bilo tudi mnenja, da ne morejo izbrati, ker je vsaka nekaj posebnega.

Dva filmska večera na leto sta po mnenju KUD Sloge dovolj.

Na občnem zboru so interpretirali odgovore. Precej predlogov so člani KUD Sloge že uresničevali tekom zadnjih let in tudi letos ne bo nič drugače (potopisna predavanja, gostovanje gledaliških skupin, debatni večeri, razstave, koncerti…) Ljudem, ki si želijo še več kino predstav, stand upov in literarnih večerov – polagajo na srce, da obiščejo oba kino večera in oba stand upa, ki jih letno pripravljajo. Na občnem zboru so bili enotni – če bi jih bilo več, bi izgubili svoj čar. Literarni večer poteka vsak mesec, pripravlja ga Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v novi B’Kovi sobi. Prav ta prostor je od lanske jeseni naprej namenjen druženju in sestankovanju, pa tudi postavljanju razstav. Slabost prosta je, da je primeren za  največ 15 ljudi.

Bodo pa glede na rezultate ankete letos v jesenskih mesecih pripravili plesni večer. Če bo res tako veliko zanimanje, kot navajajo krajani v anketi, bodo srečanja še pogostejša. Pripravili bodo tudi dobrodelni koncert za streho dvorane, ki pušča in izvedli vse ljudem najbolj ljube in tradicionalne prireditve. Že na pustno nedeljo pa bodo pripravili koncert z znanim slovenskim glasbenikom – Borisom Kopitarjem, prav kmalu sledi razstava domačih izdelkov, pa gostovanje gledališke skupine in zabavni-futuristični večer: kakšen  bo Črni Vrh čez 70 let. Glede na nekaj športnih predlogov bodo letos prvič organizirali pohod – po kulturnih poteh na Črnovrškem.

V KUD-u organizirajo večje in manjše dogodke. Na fotografiji lanski nostalgični večer.

Na koncu velja omeniti, da večina dogodkov ni namenjeno le krajanom, pač pa tudi drugim obiskovalcem in ljubiteljem Črnega Vrha.  Seznam dogodkov sproti objavljajo na spletni strani crnivrh.eu in na facebook profilu KUD Sloge. Spodaj si lahko ogledate še nekaj fotografij vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira KUD Sloga.

Lanske maškare v dvorani v Črnem Vrhu.
Otvoritev lučk na vaškem trgu.
Kulturni vikend v Črnem Vrhu – NOČ KNJIGE.
Gostovanja gledaliških skupin. Na fotografiji: Gledališka skupina Kontrada, Kanal.
Prireditev “Kino za luno.”
B’K Teater.
Krajevna pevska revija: Naj pesmi srca nam vedre.
Bernardov večer.
Potopisna predavanja.
Fotonatečaj.
Vsakoletni izredni dogodki; letos Cankarjeva kavarna.
Stand up-i.
Amaterski slikarski ex-tempore.

 

…in drugo. Še več na facebook strani KUD Sloge.