Starejši, povejte, kako je bilo!

Včasih ni bilo "sebkov," ampak ...

Prosti čas nekoč, v filmu

Mladi filmarji iz Zadloga, ki delujejo v okviru KUD Sloge Črni Vrh, iščejo zgovorne starejše ljudi, mlade po srcu, ki so svoja otroška in mladostna leta preživeli nekje na Črnovrški planoti.

V okviru vsakoletnega filmskega vikenda bodo namreč letos posneli dokumentarni film o preživljanju prostega časa mladih v 50., 60. in 70. letih prejšnjega stoletja.

Mlade filmarje bo zanimalo, koliko je bilo prostega časa, kako so ga izkoristili, kako so fantje iskali punce in obratno, kako so komunicirali, kako so se zabavali, kaj jim je ostalo najbolj v spominu in kje so kotički na Črnovrškem, kjer je (bilo) res fino! Naposled pa jih bo zanimalo tudi, kako gledajo na mlajše generacije in na družabne dogodke mladih.

Če imate še kako foto gradivo na to temo, bodo filmarji od veselja skakali do neba.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobite pri režiserju in organizatorju filmskega vikenda, Lovrencu Habetu osebno, ali na telefon 030/394 894.

Mladi filmarji se veselijo srečanja z vami!