Vabilo na sejo Krajevne skupnosti

 

 

KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH

ČRNI VRH 84

5274 ČRNI VRH

 

Datum: 3. 9. 2019

 

 V  A  B  I  L  O

 

Vabim Vas na peto sejo sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki bo v sredo, 11. septembra 2019 ob 19. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh.

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov zadnje seje
  3. Predstavitev projekta varne poti v šolo. (Predstavi g. Ivan Rupnik).
  4. Predstavitev projekta društva TRMA. (Predstavi g. Florijan Lampe).
  5. Razno

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji in točnost!

 

                                                                                    Predsednik sveta KS:

                                                                                        Jernej Črnologar

 

Vabljeni:

  • člani sveta
  • svetniki