Pozor radar

Šoferji, bodite pozorni na omejitev hitrosti v zaselkih 50 km/h, ker tudi te dni policija nadzoruje hitrost po naših cestah (Zadlog, Trebče …)!