KS Črni Vrh za Luče

V imenu KS Črni Vrh smo se v nedeljo,13. 8. 2023 zgodaj zjutraj z dvema avtoma in prikolico v Luče odpeljali vse, kar se je v prejšnjem tednu zbralo za pomoč prizadetim v ujmi.
Preko Avstrije in Pavličevega sedla smo v spremstvu konvoja gorenjskih gasilcev prispeli v Luče. S soncem obsijana dolina ni dala slutiti posledic, ki jih je pustila vodna ujma. Do prihoda v Solčavo in cilja v Lučah. Hudourniški plazovi levo in desno ob cesti, ki je ponekod ni več. Poškodovane in spodkopane hiše ob Savinji. Gradbeni stroji, ki gradijo zasilne obvoze. Tovornjaki, ki odvažajo material. Kolona gasilcev, ki čaka na naloge. Domačini, ki nas hvaležno sprejmejo in pravijo, da je hudo, a je nižje po dolini še huje.
V športno dvorano smo zložili hrano, pijačo in toaletne potrebščine, igrače in otroške avtosedeže, v gasilni dom pa čistila, orodje, vedra, rokavice, škornje, agregat ter več pladnjev ocvirkovce, potice in peciva.
Škoda je ogromna, optimizem in hvaležnost ljudi pa neverjetna.
Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali z zbiranjem hrane, pijače, toaletnih potrebščin, orodja, otroške opreme, zaščitnih sredstev, donacijami finančnih sredstev za nakup materiala in donacijo agregata.
Hvala gospodinjam za sladke in slane dobrote ter sedmim prostovoljcem, ki so na kmetiji Logar do poznega popoldneva pomagali pri odpravi posledic plazu. Ta je zasul živino, krmo, hlev, delovne stroje, orodje, avto, …, za hišo visi več tisoč kubičnih metrov nevarne plazine in izruvanih dreves.
Gregor Rupnik