Na Komunalo Idrija lahko še vedno pošljete Izjavo o kompostiranju

Na Komunalo Idrija lahko še vedno pošljete izpolnjeno in podpisano izjavo o kompostiranju bioloških odpadkov  vključno z ustreznim dokaznim gradivom (fotografijami):

  • po pošti na naslov Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija ali

  • po e-pošti: info@komunalaidrija.si.

V primeru, da vašega odgovora ne bodo prejeli, boste na položnici dobili obračunane storitve, povezane z ravnanjem z biološkimi odpadki