Mladi odločamo 2024!

 

Participativni proračun za mlade Občine Idrija – »Mladi odločamo!«

Participativni proračun omogoča, da pri odločanju o porabi dela proračunskega denarja neposredno sodelujete občani in občanke tako, da predlagate projekte, ki bi jih v vašem kraju radi izvedli, z glasovanjem pa soodločate o njihovem izboru. Namen participativnega proračuna za mlade je aktivirati mlade pri uresničevanje pobud za večjo kakovost življenja v občini, enakomernejši razvoj naselij v skupnosti in krepitev participacije mladih občanov. Kako lahko to dosežemo skupaj in kakšen je postopek odločanja od priprave projektnih predlogov do njihove izvedbe v vaši lokalni skupnosti? V naslednjih korakih vam bomo podrobno razložili celoten proces.

Več: Mladi odločamo 2024 – idrija.si