Vabilo na srečanje mladih z županom

V Mladinskem centru Idrija, v petek,1. 3. 2024 ob 18.00 uri načrtujejo dogodek, ki bo povezal mlade iz Občine Idrija, in sicer Srečanje mladih z županom Tomažem Vencljem.

Namen tega dogodka je, da se mladi (gre za mlade med 15 in 30 letom) neposredno srečajo z županom in spoznajo sovrstnike iz drugih krajevnih skupnostih v OI, saj je bilo na srečanjih z mladimi v okviru participativnega proračuna za mlade Občine Idrija izražena želja po organizaciji več dogodkov za druženje za mlade iz celotne Idrije.

Dogodek bo razdeljen na dva dela:

V prvem delu, ki bo trajal slabo uro, bi prostor namenili predvsem mladim, ki so aktivno vpeti v različna krajevna društva (gasilci, športna društva, pevski zbori, DPM, KUD itd.), da bi zelo na kratko predstavili, kakšne dejavnosti se izvajajo v okviru KS, s kakšnimi izzivi se društva soočajo ipd., kje vidijo potrebo po tem, da bi jih Občina podprla – tukaj bi imeli možnost neposredno nagovoriti g. župana. Namen tega dela srečanja bi bil ta, da mladi spoznajo, kaj vse obstaja v okviru OI, s čim se mladi vse ukvarjajo, kako bi se morda lahko povezali…

Drugi del (najpomembnejši) bo namenjen druženju in spoznavanju mladih med seboj, s pogostitvijo.