V Zadlogu leta 2020 prvi družabni prostor

Društvo za trajnostni razvoj Zadloga, TRMA, ki šteje nekaj več kot 70 članov, je na predzadnjo soboto v marcu imelo občni zbor. Prvič ga je predsednik Florjan Lampe sklical v Zadlogu, natančneje v »Koloseju« na domačiji »pri Abrahtu

Zadlog. Foto: HaLo

Kot veleva tradicija, so najprej pregledali delo preteklega leta. Ugotovili so, da se dobro držijo zastavljenih planov: vsako leto organizirajo tek in pohod na Špičasti vrh, turnir v Dami, novoletni košarkarski turnir, tekmujejo na tekmovanju lastnikov gozdov in tako naprej. »Vsako leto pa smo bližje igrišču in družabnemu prostoru v Storžicah,« pravi prvi mož društva Florjan Lampe, ki je povedal, da so se lani prijavili na razpis Fundacije za šport in kljub veliki pomoči občine bili neuspešni zaradi zemljiško knjižnih postopkov. »Pomanjkljivost bomo odpravili, letos jeseni se bomo ponovno prijavili in ne vidim razloga, zakaj ne bi bili uspešni« je dejal Lampe in med člane poslal predlog prostorskega načrta igrišča, družabnega prostora in skladišča športnih rekvizitov. Člani društva so predlagali, da bi tja postavili še nekaj otroških igral in fitnes v naravi. Pri dosedanjih delih se društvo zahvaljuje DOLOMIT d.o.o., GREGOR RUPNIK s.p., HOLZER z.o.o. in ŽAGARSTVO FRANC PIVK.

Pred kratkim pa je društvo uspešno prodalo teptalec snega, ki so ga pred leti kupili za izdelavo smučarske tekaške steze: »Zime so slabe, zato ne vidim razloga, da bi še naprej imeli teptalec. Tudi vzdrževanje tekom vseh let je bilo kljub prostovoljnemu delu številnih krajanov drago« je še povedal Lampe.

Predsednikova želja, da bi se občnega zbora zaradi spremembe lokacije udeležilo kar se da veliko članov, pa se ni uresničila, saj je bilo prisotnih le polovica članov društva. Florjan Lampe je tudi poudaril, da pogreša več angažiranosti članov društva in krajanov za spremembe: “Nekateri člani so zelo dejavni – organizirajo svoj del prireditev, vodijo in se redno udeležujejo nogometnih in košarkarskih treningov ali  zastopajo društvo v tekmovanju lastnikov gozdov. Želim pa si da bi v večjem številu, tako, kot znamo skrbeti za svoj dom, skrbeli tudi za svoj kraj. Če želimo kaj spremeniti, moramo to začeti pri sebi. TRMA je lahko začetek vsake ideje. Bolj ko bomo aktivni, bolj bomo prepoznavni na občinskem nivoju kakor tudi širše. Le z aktivnostmi bomo upravičili cilje, ki smo si jih zadali za prihajajoče leto.”  Vseeno pa bodo tudi letos pripravili že ustaljene prireditve: 26.5. bo 16. tek, 18.8. pa bo 29.pohod na Špičasti vrh, dama turnir in turnir v namiznem nogometu ter 26.12. še turnir trojk v košarki.

Špičasti vrh

Kaj točno se bo dolgoročno zgodilo s »sredniško« mlekarno, ki so jo v lanskem leto od občine dobili v najem, se člani društva na občnem zboru niso uspeli dogovoriti, zato so dobrodošli predlogi in pomoč pri ureditvi.  Je pa predsednik dejal, da bo pozval pristojne na občini, da bo tudi druga, »plesteniška« mlekarna prišla v roke občine Idrija in upa, da bo pri novem županu uspešnejši pri njeni ureditvi v avtobusno čakalnico in ekološki otok. Slednja je namreč z okoliško zemljo še vedno v lasti KGZ Idrija. In še enkrat za  Obe mlekarni pa zelo kazita podobo te hribovske vasi z dobrimi 280 prebivalci.

Lovrenc Habe