Vabilo na 8. sejo sveta KS Črni Vrh

Datum: 8. 9. 2020

V  A  B  I  L  O

Vabim Vas na osmo sejo sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki bo v četrtek, 17. 9. 2020 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh 87.

Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov zadnje seje
  3. Finančni načrt KS Črni Vrh za leti 2021 in 2022
  4. Razno

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji in točnost!

 

Predsednik sveta KS:

 Jernej Črnologar

 

Vabljeni:

  • člani sveta
  • svetnik
  • dopisnik Lovrenc Habe