Imamo novo sestavo sveta KS Črni Vrh

KS Crni Vrh 2022-2026 in tajnica Dorica Tominec
Predsednik je postal GREGOR RUPNIK, podpredsednik pa FLORJAN LAMPE. ?
Na konstitutivni seji, 8. decembra 2022, so bivši člani predstavili rezultate in opozorili na aktualne probleme. Srečanje se je zaključilo v sproščenem in optimističnem vzdušju. Naslednji sestanek sveta KS bo še v tem koledarskem letu.
Nekateri stari in novi člani KS Črni Vrh